Pro Bono
Advokátska kancelária LAW FIRM s.r.o. poskytuje svoje služby vybraným klientom aj za zníženú odmenu, resp. bez poskytnutia primeraného preddavku s tým, že v prípade úspechu klienta vo veci samotnej sa stanú súdom klientovi priznané trovy  odmenou advokáta, pričom podmienkou takého poskytovania právnych služieb je skutočnosť, že nejde o zjavne bezúčelné uplatnenie práva a kumulatívne je takéto poskytovanie právnych služieb  odôvodnené osobnými a/alebo sociálnymi pomermi klienta, resp. klient spĺňa podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov.