Povinné polia *
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 

Please enter the following security code:
...

 

LAW FIRM s.r.o.budova

Špitálska 10
811 08 Bratislava
Slovenská republika

 

{googleMaps lat=37.4219720 long=-122.0841430}

IČO: 36 867 209
DIČ: 2022981510
č.ú.: 0634543824/0900, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vo Vl. č.: 63660/B
www.orsr.sk

Kontaktná osoba:
JUDr. Michal Šimko, advokát a konateľ

mob.: +421 948 642 456
E-mail: office@lawfirmsro.sk

 

LAW FIRM Trenčín, s.r.o.

Mierové nám. 37
911 01 Trenčín
Slovenská republika

 

IČO: 36 856 240

DIČ: 2022525318

č. ú.: 2929840972/1100, Tatra banka, a.s.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín., Odd.: Sro, Vl. č.: 23579/R

www.orsr.sk
Kontaktná osoba:

JUDr. Ing. Michal Žiaran, advokát a konateľ

mob.: +421 905 831 660

E-mail: office@lawfirmsro.sk