Obchodné právo a korporátne právo
  • obchodnoprávna agenda – poradenstvo a vymáhanie pohľadávok

  • zakladanie, zápis, zmeny a zrušenie obchodných spoločností

  • živnostenské podnikanie

  • obchodné zmluvy

  • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch

  • ochrana obchodného mena spoločnosti, know-how

  • zmenky – právne poradenstvo v oblasti zmeniek, zastupovanie v zmenkovom konaní

  • konkurz a reštrukturalizácia