Trestné právo
  • po vzájomnej dohode s klientom poskytujeme aj komplexné zastupovanie a právne poradenstvo v trestnom konaní – vrátane zastupovania poškodených pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom