Ústavné právo
  • ochrana klientov pred prieťahmi v konaniach

  • sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky