O osobnom stave
  • vyhlásenie za mŕtveho
  • zbavenie svojprávnosti