Rodinné právo
  • rozvody
  • neplatnosť manželstva
  • výživné – na deti, medzi manželmi